Who Are We?

Who Are We?

Wednesday, May 19, 2010

Revision List for PKSR 1

Hi parents and students,

I have compiled the revision list for the upcoming PKSR1 for your information to assist you in your revisions. The subjects have been arranged according to the exam day.

TOPICS FOR PKSR1:

Day 1: Monday, 24th May 2010

1. BAHASA MALAYSIA - PEMAHAMAN
1. Kata Ganti Diri
2. Keluarga
3. Kata Kerja
4. Kata sendi

2. BAHASA MALAYSIA - PENULISAN
1. Kata Nama Am
2. Kata Adjektif
3. Kata Tanya
4. Kata Seru
5. Ayat Tunggal
6.
Haiwan
7. Kata Hubung

3. a) PENDIDIKAN ISLAM
1- Huruf-huruf hijaiyah tunggal
2. baris- baris satu (fathah, kasroh,dhommah)
3. huruf-huruf jawi tunggal
4. ceraikan huruf-huruf jawi
*bacaan iqra' = 60 markah
*ujian bertulis = 40 markah

3.b) MORAL
1. Kepercayaan kepada tuhan
2. Kebersihan fizikal dan mental
3. Harga diri
4. Kerajinan
5. Hemah tinggi
6. Kasih sayang
7. Kesederhanaan
8. Kejujuran
9. Baik hati
10. Berterima kasih
11. Kasih sayang terhadap keluarga
12. Hormat dan taat kepada anggota keluarga
13.
Tanggungjawab terhadap keluarga

Day 2: Tuesday, 25th May 2010

1. MATHEMATICS
1. Numbers 0-10
2. Addition within 10
3. Subtraction within 10
4. Numbers 11-20

2. SCIENCE
Unit 1 - Ourselves
Unit 2 - Animals
Unit 3 - Plants

Day 3: Wednesday, 26th May 2010

1. ENGLISH
Unit 1 - 5
Topics 1 - Greetings
2 - Friends
3 - Parts of the Body
4 - Places in School
5 - Family

Topics
Things in the Classroom
Shapes / Colour / Numbers
Rhymes
Instructions
Punctuations
Action Words

Grammar
>Subject - Verb agreement (is, are, has, have)
>Punctuation (capital letters, fullstop)
>Articles (an, a, the)
>Singular Plural Verbs
>Singular Plural Nouns
>Countable and Uncountable Nouns
>Personal Pronouns (I, She, He, We)

2. BAHASA ARAB
TAJUK 1 - 5 SAHAJA.
1. HADIQATUL HURUF
2. AHLAN WASAHLAN
3. AT-TA'ARUF
4.
FIL- FASLI
5. AL-ADAWATUL DIROSIAH

Day 4: Thursday, 27th May 2010

1. MUZIK
1. not krocet dan not minim (nama, lukis, nilai)
2. solfa (so, mi)
3. dinamik (f-kuat, p-lembut)
4. alat-alat genderang
5. lagu SK Bukit Damansara

2. BAHASA CINA
1. Parts of the Body
2. Greetings
3. Family Members
4. Animals


3. SOALAN PEPERIKSAAN SENI VISUAL PKSR 1

1. Menggambar
Tajuk: Ikan di dasar lautan
Teknik: Catan
Alatan dan bahan: Warna air/warna pensel/crayon, berus warna, palet.

2. Mencorak dan membuat rekaan

Tajuk: Corak tiupan straw
Teknik: Tiupan straw
Alatan dan bahan: Warna air/warna pensel/crayon, kertas warna, glitter dan peralatan yang bersesuaian.

3. Membentuk dan membuat binaan

Tajuk: Topeng watak kartun
Teknik: Bebas
Alatan dan bahan: Kotak, cupboard, kertas warna, warna air/warna pensel/crayon, kertas warna, glitter, gunting, gam UHU dan peralatan yang bersesuaian.
****SILA PILIH SATU SOALAN SAHAJA.


Have fun preparing and revising,
Aunty Dilla

No comments: